DEMOKRATI KRÆVER AKTIV DELTAGELSE. JO FLERE DER DELTAGER AKTIVT OG MENINGSFULDT, JO BEDRE KAN VI LØSE DE KOLLEKTIVE UDFORDRINGER SAMMEN. VIL DU VÆRE MED?